Wie is?

Wie is Luuk Mulders?

Luuk is  open, enthousiast, stimulerend, coachend en resultaat gericht. Hij houdt van innoveren en van uitdagingen. Bij Luuk is het glas altijd half vol, dat helpt in moeilijke tijden en bij het nemen van lastige besluiten.

Luuk Mulders is een expert op het gebied van change management en innovatie in de zorg. Met meer dan 15 jaar ervaring op managementniveau in de zorgsector en een Master ‘Zorg en Dienstverlening’, heeft hij alle kunde en kennis in huis om zorg kwesties tot een succes om te vormen. Als ondernemer binnen de zorgsector startte Luuk in zijn carrière een aantal succesvolle projecten op die zijn opgenomen in zorg programma’s van grote instellingen. Op managementniveau ontwikkelde hij zich op het aansturen van verandertrajecten en stimuleren van mensen. Daarnaast legde Luuk een solide theoretische basis om deze trajecten te ondersteunen. Begonnen in de zorgsector, als groepsopvoeder bij jongeren met een licht verstandelijke beperking, kwam Luuk er al snel achter dat coachen van zowel de zorgontvangers als de zorgbieders van wezenlijk belang is.

Opleiding

De Master Zorg en Dienstverlening haalde Luuk Mulders in Nijmegen. Zijn loopbaan stond in het teken van zorg. Luuk maakte, vanuit zijn pedagogische achtergrond, de stap naar leidinggeven en innoveren. De opleiding Zorgmanager stond in het teken van veranderkunde (change management), hiervoor gebruikte Luuk De Sonar als casus. Hij ontwikkelde zich als bedrijfskundige met als specialisatie het aansturen van verandertrajecten.

Werkervaringen

Luuk deed werkervaring op in de gezondheidszorg, onderwijs en sport. In deze sectoren zijn medewerkers in grote mate zelf bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de AWBZ instellingen, heeft Luuk zich in alle facetten verbreed en verdiept. Begonnen als pedagogisch medewerker ontwikkelde Luuk zich via projectinnovatie-management tot het hoger kader management. In 1999 maakte hij de switch naar ‘werk en opleiding’ gerelateerde organisaties voor mensen met een arbeidsachterstand. Binnen deze setting had Luuk veel te maken met verandermanagement binnen zorg- en onderwijs instellingen en vanuit de re-integratie trajecten met het UWV en gemeenten. Dit hield in: het opstellen van begrotingen, operationeel leiding geven, opstellen van een jaarplan en strategisch adviseren aan de Raad van Bestuur. Via projectinnovatie-management groeide Luuk naar een hoger kader manager.

Topsporter

Jarenlang is Luuk als judoka op topniveau actief geweest. De opgedane kennis van doorzettingsvermogen, creativiteit coachen en gecoacht worden zijn zeker bouwstenen voor zijn werkwijze.

Werkwijze

Luuk is in staat om een heldere analyse te maken van de situatie van een organisatie. Ervan overtuigd dat ieder mens kwaliteiten heeft en het beste gedijt bij zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Coachend leiderschap is kwaliteit toekennen aan de uitvoerders. Missie en Visie is onlosmakelijk verbonden met een organisatie. Om deze zo goed mogelijk te implementeren heb je draagkracht nodig. Vaak is zijn strategie dan ook om medewerkers met hun know how en ervaring het vastgestelde beleid te laten beleven. Zo komt een implementatieproces op gang. Een belangrijke taak van Luuk is om de medewerkers dusdanig te faciliteren dat zij de gemaakte koers volgen en de gewenste resultaten behalen. In het verleden initieerde Luuk meerdere verander trajecten zoals bij De Sonar, Woongroepen intramurale zorg (Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije) en Werkzin. De kernwoorden daarbij zijn: vertrouwen, open communicatie en lef.