Opdrachten

Maatschappelijke participatie

Deelname aan het gewone leven. Het bezoeken van gewone plaatsen door deelnemers met en zonder verstandelijke en/of lichamelijke handicap, biedt de mogelijkheid om contacten op te doen met anderen en zo een sociaal netwerk op te bouwen. Waar over participatie wordt gesproken is bijna altijd sprake (geweest) van uitsluiting. Vandaar dat participatie, voor Luuk en iedereen die erbij betrokken is, een belangrijk meetpunt vormt.

Hieronder staan bedrijven en werkzaamheden van Luuk waar maatschappelijke participatie en zelfregie in combinatie met interim opdrachten centraal staan.

Werkzin

Werkzin is een opleidingscentrum voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bij Werkzin krijgen deze personen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen door assessment, training en opleiding. In 2009 heeft Luuk Mulders Werkzin van de grond af aan opgebouwd. Dit leer-werkcentrum stond open voor vele doelgroepen en verscheidene aanbieders zoals gemeentes, AWBZ, PGB, Onderwijs en het UWV. Nadrukkelijk werd de koppeling gemaakt tussen ´leren werken´ en ´werkend leren´. Opleiding was dan ook een belangrijk onderdeel van het traject. Een ander sterk unique selling point was de combinatie ´leren werken´ en commercie´. Zo leerden de leerlingen omgaan met werkdruk en werkhouding. Het nakomen van de afspraken met de opdrachtgever, dat kon Werkzin zelf zijn of een bedrijf in de omgeving, was doorslaggevend. In 2011 werd samen met het REA College de ´Talenten Expeditie´ ontwikkeld en ingevoerd. Jongeren kregen de kans om te ontdekken wat ze leuk vonden om te doen en waar zij talent voor hadden. Werkzin verzorgde trainingen en erkende opleidingen in diverse richtingen. Daarnaast konden de leerlingen een mbo-diploma halen op niveau 1. De gemeente Nijmegen neemt nog steeds jaarlijks 100 trajecten af.

OC Jan Pieter Heije

Het Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije, voor jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, had 3 woongroepen zonder structuur, een ongewenste cultuur voerde de boventoon. Jan Pieter Heije vroeg Luuk Mulders om 3 woongroepen te begeleiden met als doelstelling een goed leefklimaat creëren voor de bewoners en de medewerkers op een lijn te krijgen in het kader van behandeling en bejegening. Deze doelstelling is naar tevredenheid van de opdrachtgever behaald.

De Sonar

De Sonar ontstond uit het Arbeidstrainingscentrum van het Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije en cluster 4 school De Radar. De visie vanuit het O.C. Jan Pieter Heije op het gebied van dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten jongeren, werd verlegd naar ‘meedoen in de maatschappij’, dus werken. De cliënten waren hier nog niet aan toe, zij hadden onderwijs genoten wat niet voorbereid was op werken. Om dit veranderproces, van dagbesteding naar opleiding re-integratie trajecten, in gang te zetten zochten zij samenwerking met cluster 4 school De Radar. Gezamenlijk verzorgden zij opleidingen en trainingen. Zo ontstond De Sonar waar Luuk Mulders algemeen manager werd. Het veranderproces was complex; twee verschillende achtergronden, zorg en onderwijs, en verschillende CAO’s. Toch lukte het Luuk hier een nieuwe succesvolle organisatie van te maken. Ook tijdens het kabinet van Balkenende trok De Sonar de aandacht. Jan Peter Balkenende bezocht dit opleiding- en trainingscentrum in het kader van de 100 daagse inventarisatie.

Vangrail

Het landelijk kenniscentrum Licht Verstandelijke Gehandicapten te Utrecht kreeg belangstelling voor de werkwijze en uitvoering van De Sonar. Als projectleider van de groep Arbeid ontwikkelde Luuk, in opdracht van het landelijk kenniscentrum Licht Verstandelijk Gehandicapten, een methodiek van ´geen werk naar werk´. Hierin zaten de componenten arbeidsvoorbereiding ´training & opleiding´ en arbeidsbegeleiding ´Begeleid Werken´.

Stichting De Hof

Stichting De Hof regelde de vakantieopvang voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Als directeur was Luuk de enige vaste medewerker en verantwoordelijk voor beleid, PR, financiën en P&O. Stichting De Hof was, betreffende de financiën, afhankelijk van charismatische instellingen. De stichting had een dubbele doelstelling, het organiseren en verzorgen van vakanties voor jongeren die nog thuis woonden en het ontzorgen van de ouders. Er was een samenwerking met de studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Maatschappelijk Cultureel Werk). Deze studenten, onder leiding van Luuk, werkten aan een themaprogramma en voerden deze uit met begeleiding van professionele medewerkers.