Europees Sociaal Fonds

Het ESF heeft de afgelopen jaren tracés opgesteld voor ontwikkeling en uitvoering voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije en de Radar zijn er verschillende tracés aangevraagd.

 

Nieuwe aanvragen (Lucare 2014)

Ook voor de aankomende periode zijn er ESF gelden beschikbaar. Het thema is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Det thema bestaat uit:

  • Bedrijfs- of organisatiescan,
  • Onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers,
  • Gezond en veilig werken,
  • Leercultuur voor werknemers,
  • Aanpassen organisatie van het werk,
  • Interne en externe mobiliteit,
  • Flexibele werkcultuur,
  • Arbeidstijden management.

Lucare kan uw aanvraag indienen en uitvoeren. 50% van de totale kosten worden vergoed, met een maximum van € 10.000,-. Uiterste inschrijfdatum is 7 november 2014, 17.00 uur.

 

ESF scholing en arbeidsvoorbereiding 1 (de Radar)

Samen met Scholencombinatie De Radar is er vanuit het VSO onderwijs (tegenwoordig REC 4) een aanvraag ingediend om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Luuk was verantwoordelijk voor de administratie, inrichting, ontwikkeling en externe contacten. De ESF aanvraag maakte het mogelijk om een bedrijfshal te huren en in te richten. Vanuit het ESF stelde hiervoor een bedrag ter beschikking van € 750.000,-. Dat was de helft van de kosten van het project. Thema’s waren assessment, voorbereiden op de arbeidsmarkt en opleidingen.

 

ESF scholing en arbeidsvoorbereiding 2

Dit project volgde op project 1. Nu was Luuk verantwoordelijk voor de administratie, ontwikkeling en externe contacten. Het accent lag op arbeidsvoorbereiding. Vanuit het ESF was een subsidie van € 400.000,-. Dat dekte de helft van de begroting.

 

Horizon (O.C.Jan Pieter Heije)

In 2000 stond employment bij Jan Pieter Heije in de kinderschoenen. Ontwikkeling op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training was hier de doelstelling. Samen met de Gemeente Renkum schreef Luuk een aanvraag en diende deze in. Luuk was eindverantwoordelijk van het project.